• Anasayfa
  • Arabuluculuğun Olumlu Yönleri

Menfaat ve İhtiyaç Odaklı Karşılıklı Kabul Edilmiş Bir Çözüm

Arabuluculukta uyuşmazlık, tarafların ihtiyaç ve menfaatleri temel alınarak, sulh yoluyla; yani tarafların isteklerine uygun şekilde çözülmektedir .Taraflar memnun olmadıkları bir çözüm üzerinde anlaşmak mecburiyetinde değildir.

• Zamanda Tasarruf

Ortada bir uyuşmazlık var ise doğru olan, bunun  en kısa zamanda  çözülmesidir. Arabuluculuk uyuşmazlığı en fazla haftalarla, günlerle ve hatta saatlerle basit bir şekilde çözmeyi hedeflediği için zaman açısından ekonomik bir yöntemdir.

• Masrafta Tasarruf 

Arabuluculuk için yapılan masraflar ve maruz kalınan yıpranma, dava için yapılan masraf (yargılama giderleri) ve yıpranmaya göre son derece azdır.

 

Kontrolün Taraflarda Olması 

Yargılamada uyuşmazlık, hakem veya hakim kararı ile sonuçlandığı için çözüm, genellikle bir tarafı ve bazı hallerde her iki tarafı da tatmin etmemektedir. Arabuluculukta ise kontrol tamamı ile taraflarda kalmaktadır. Bunun bir sonucu olarak   tarafın -anlaşmayı ve şartlarını kendisi oluşturduğu için- bu anlaşmaya sadık kalma ihtimali artmaktadır.

• Gizlilik:

Sürece başlama talebi dahil olmak üzere , süreçte paylaşılan bilgiler ve hazırlanan belgeler ile öneri ve kabuller, daha sonra yargılamada kullanılamamaktadır .Yani bu bilgi ve belgeler , gizli tutulmaktadır. Bununla birlikte, tarafların halihazırda elinde mevcut olan bilgi ve belgelerin arabuluculukta ortaya konulmaları, yargılamada ileri sürülmelerine engel değildir.

 Kanunun Koruma Sağlaması

Arabuluculuk görüşmeleri nedeniyle dava sürelerinin dolmuş veya dolmak üzere olması, hak arama özgürlüğünü zorlaştırabilir veya buna engel olabilir. Kanun’da bu korumayı sağlamak üzere , arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçen sürenin zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir (HUAK madde 16/2)