Yıldız Arabuluculuk Merkezi, hukukçu uzman arabulucular tarafından kurulmuş, Ostim’in ilk ve tek arabuluculuk merkezidir.

Merkezimiz, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesini benimseyen, tarafların hak ve menfaatine odaklı, gizlilik prensibi çerçevesinde hareket eden, arabuluculuğun gerektirdiği niteliklere sahip uzman arabulucular ve arabulucu asistanından oluşmaktadır.

Arabulucular faaliyetleri için uygun şekilde dizayn edilmiş olan Yıldız Arabuluculuk Merkezi, ticari uyuşmazlıklar, işçi-işveren uyuşmazlıkları, tüketici uyuşmazlıkları, miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar gibi  tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği tüm hukuki konularda arabuluculuk hizmeti vermektedir.