Hukuk Fakültesi mezunu olup mesleğinde 5 yıllık kıdeme sahip, Arabuluculuk eğitimlerini almış, Adalet Bakanlığının yazılı yarışma sınavında başarılı olmuş ve çeşitli konularda Uzman Arabuluculuk eğitimini tamamlamış tarafsız ve bağımsız şekilde hareket eden kişidir.

Arabulucu Tam Olarak Ne İşi Yapar?

Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve tarafların  menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını, birbirlerini anlamalarını ve çözümü kendilerinin bulmalarını sağlamaya çalışır. Arabulucu, tarafsız ve bağımsızdır. Hakem değildir, hâkim değildir, bilirkişi değildir, karar veren kişi değildir. Arabuluculuk iradi bir süreçtir ve taraflar uyuşmazlıkları hakkında kendileri karar verirler .

Yıldız Arabuluculuk

Arabulucuyu nasıl seçeceğim?

Arabulucu 3 farklı şekilde seçilebilir;

 

a) Taraflar, arabulucuyu birlikte ve doğrudan seçebilirler.

Taraflar, önceden ayrıca bir sözleşme yaparak veya esas sözleşmeye bir “arabuluculuk” maddesi (şartı) ekleyerek arabuluculuk yöntemini kararlaştırabilir. Bu sözleşmede veya şartta, kimin arabulucu olarak görev alacağı önceden kararlaştırılabilir. Arabulucu uyuşmazlık halinde taraflarca seçilebilir, bu seçim başka kişi veya kuruma bırakılabilir.

 

b) Taraflardan birinin arabulucuya başvurusunu diğer tarafın onaylamasıyla  arabulucuyu seçebilirler.

Taraflardan biri diğer tarafı doğrudan arabuluculuğa davet edebilir. Bu konuda karşılıklı ve doğrudan iletişim kurulamıyorsa, söz konusu davet yazılı olarak yapılabilir.

 

c) Arabuluculuk bürosuna yapılan başvuru sonucu atama ile arabulucu seçilebilir.

Arabuluculuk bürolarına başvuru yapıldığında, arabuluculuk bürosunda çalışan görevlinin yardımıyla UYAP arabulucu portalı üzerinden sicile kayıtlı arabulucular arasından “arabulucu atama” işlemi yapılabilmektedir. Taraflardan biri arabuluculuğa gitmeye karar verirse büro personeli öncelikle belirlenen veya tercih edilen bir arabulucu olup olmadığını sorar. Belirlenen veya tercih edilen bir arabulucu olmaması durumunda UYAP ekranından arabulucu atama süreci başlatılabilir.